ویروس کرونا دلیل کاهش سرعت اینترنت در اسفند 98

با انتشار ویروس کرونا، اکثریت جامعه خانه نشین شده اند و به دلیل آموزش از راه دور دانش آموزان و دانشجویان و دور کاری کارمندان، کاربران و ترافیک مصرفی اینترنت افزایش یافته و این موجب کاهش سرعت اینترنت شده است.

فیلتر شکن

فیلتر شکن یا Anti filter راهی برای دور زدن سایت های فیلتر شده و یا ابزارهای مسدود شده به علت نقض قوانین یک کشور می …